RODO

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy czy przedstawienie oferty, na interesujący Państwa asortyment wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.

Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie, wykonanie umowy czy przedstawienie oferty nie byłoby możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. ; kontakt e-mail: rodo@carlstahl.pl ; Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy lub przygotowania oferty. Są to głównie:

  • dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego
  • dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej
  • dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego
  • dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy
  • umowy dotyczące naszej współpracy
  • korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były/są:

  • przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
  • klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe – zlecone Państwu - jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą.

Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy z Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dla ewentualnej możliwości wykorzystania Państwa danych do celów marketingowych prosimy wybrać poprzez kliknięcie jedną z poniższych opcji i wysłać do nas automatycznie wygenerowaną wiadomość, z góry dziękujemy:

TAK - wyrażam zgodę NIE - nie wyrażam zgody

Dodatkowe opcje:

Popraw dane

Ograniczenie przetwarzania

Usunięcie danych