Wciągnik pneumatyczny typ PROFI

Numer katalogowy: 

Udźwig: od 250 kg do 100 t
Ciśnienie powietrza: 6 bar
Standardowa wysokość podnoszenia 3 m
Długość przewodu sterującego 2 m
Zalety wykonania standardowego:

  • Mocna obudowa, minimalne wymiary zabudowy
  • Właściwe dla zakładów wolnych od oleju
  • Przyjazna obsługa, nie wymagająca znaczącej konserwacji
  • Nieograniczona ilość załączeń przy ciągłej pracy
  • Standardowo od 1 t udźwigu zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe wg (UE)
  • Z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • Cynkowany łańcuch ze stali okrągłej wg EN 818

Możliwe dostawy wciągników o udźwigu do 100 t

 

Właściwy  do użytkowania  w strefach  zagrożonych  wybuchem wg 94/9/EG  (ATEX 100a). Klasyfikacja wg II3 GD II A T4(X)

TypUdźwig
w t
Liczba
cięgien
Moc
silnika
w kW
Vp m/minZużycie powietrza
w m3/min
Wymiary w mmWaga w kg/szt.Nr
artykułu
podno-
szenie
opusz-
czanie
A
najmniejsza 
wysokości
zabudowy
BCDE1E2F
do
środka
haka
G
największa
szerokość

Profi 025 TI

Profi 05 TI

Profi 1 TI

Profi 1,5 TI

Profi 2 TI

0,25

0,5

1,0

1,6

2

1

1

1

1

2

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

20,0

11,0

5,5

6,0

2,7

1,2

1,2

1,2

2,6

1,2

1,5

1,5

1,5

3,6

1,5

450

450

450

480

498

288

288

288

293

336

145

145

145

200

145

297

297

297

412

297

28

28

28

28

28

28

28

28

26

28

137

137

137

170

137

176

176

176

215

183

27

27

28

56

34

15121010015013

15121010015014

15121010015015

15121010015016

15121010015017

Profi 3 TI

Profi 3 TI/2

Profi 6 TI

Profi 10 TI

Profi 16 TI

3,2

3,2

6,3

10

16

1

2

2

2

3

3,5

2,0

3,5

3,5

3,5

5,0

3,0

2,5

1,6

1,0

4,0

2,6

4,0

4,0

4,0

5,5

3,6

5,5

5,5

5,5 

593

544

674

813

898 

373

356

454

548

598 

233

200

233

308

382 

483

412

483

575

692 

40

28

40 

44

53

30

28

40

44

53 

187

140

154

197

199

233

215

233

306

308

86

66

110

156

240

15121010015018

15121010015019

15121010015020

15121010015021

15121010015022

 

Uwaga: Przy większych wysokościach podnoszenia konieczny większy pojemnik na łańcuch. Dopłata naliczana oddzielnie.