Zawiesie linowe ocynkowane z 2 ogniwami owalnymi

Numer katalogowy: 

Zawiesia linowe produkowane i sprawdzane są wg normy PN-EN-13414-1, zgodnie z wymogami przepisów BHP. Udźwig i wytrzymałość okuć/zacisków linowych i lin stalowych są obliczone odpowiednio do swoich parametrów wytrzymałościowych. Konsekwentne zachowanie jakości produkowanego sprzętu i jego wyraźne cechowanie, gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa. Normy produkcyjne i długość lin jest zgodna z ich danymi technicznymi.

Średnica
liny
Ø w mm

Udźwig 1 cięgna
prosty
bezpośredni
w kg

Nr artykułu

8

10

12

700

1000

1500

25102000016064

25102000016070

25102000016076

14

16

18

2000

2700

3150

25102000016082

25102000016088

25102000016094

20

22

24

4000

5000

6300

25102000016100

25102000016106

25102000016112

26

28

32

7000

8000

11000

25102000016113

25102000016114

25102000016115

36

40

44

48

14000

17000

21000

25000

25102000016116

25102000016117

25102000016118

25102000016119