Bardzo elastyczna lina w wersji liny kablowej bez końca-Grummet z dwoma uchami, wg normy EN 13414-3

Numer katalogowy: 

Zawiesia linowe produkowane i sprawdzane są wg normy PN-EN-13414-1, zgodnie z wymogami przepisów BHP. Udźwig i wytrzymałość okuć/zacisków linowych i lin stalowych są obliczone odpowiednio do swoich parametrów wytrzymałościowych. Konsekwentne zachowanie jakości produkowanego sprzętu i jego wyraźne cechowanie, gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa. Normy produkcyjne i długość lin jest zgodna z ich danymi technicznymi.

Średnica
liny Ø
w mm

Udźwig zwykły
bezpośredni
w kg

Minimalna
długość
ok. w m

Masa 1 metra
obwodu
w kg

Nr artykułu

24

27

30

9.800

12.500

15.300

0,84

0,95 

1,05

1,92

2,43

3,1

25102500015179

25102500015180

25102500015181

33

36

39

18.600

22.100

25.900

1,16

1,26  

1,37 

3,7 

4,4

5,2

25102500015182

25102500015183

25102500015184

42

48

54

30.100

39.300

49.800

1,47  

1,68

1,89  

6,0

7,9

9,9

25102500015185

25102500015186

25102500015187

60

66

72

78

61.500

76.250

93.250

112.600

2,10

2,31 

2,52

2,73

12,3

14,9

17,7

20,7

25102500015188

25102500015189

25102500015190

25102500015191