Balastowy żuraw przejezdny WK 1 z przegubowym wysięgnikiem, zasięgiem obrotu 310°, model A

Numer katalogowy: 

Bez fundamentu i bez mocowania. Ten obrotowy żuraw jest stawiany tam, gdzie jest potrzebny. Jest przestawiany zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi. Jest przewidziany do obsługi maszyn i miejsc montażowych. Ten stabilny żuraw przystosowany jest do pracy wewnątrz hal. Przez jego uniwersalne możliwości użytkowe rozwiązuje wszelkie problemy transportowe. Jego transport jest łatwy dzięki własnemu unoszonemu podwoziu. Można go też przemieszczać wózkiem widłowym lub suwnicą. Przejezdny żuraw jest natychmiast gotowy do pracy elektryczne przyłącze przez przedłużacz. Dzięki przegubowemu wysięgnikowi zasięg obrotu może być rozszerzany jeszcze bardziej. Możliwa jest obsługa przestrzeni za narożnikami, podporami, zabudowanymi przestrzeniami, których żuraw o stałym wysięgniku nie obsłuży. Dzięki niemu gwarantowane jest podnoszenie i przestawianie produktów fabrycznych na każdej powierzchni.

Balastowy żuraw przejezdny oferuje następujące korzyści:

  • Prosty montaż
  • Bardzo prosta obsługa uniwersalnego wysięgnika i wózka jezdnego.
  • Wysięgnik z nastawnym hamulcem taśmowym
  • Wysoka stateczność

 

OznaczenieNr artykułu
Masa balastowa dla kolumny fundamentowej: 2850 kg

10401500015001

Podwozie dla WK1, wysokoobciążalne rolki z poliamidu, średnica: 250 mm 10401500015002

Udźwig
w kg
L max.
w mm
Wysokość
żurawia
w mm
Waga żurawia 
bez wciągnika
i bez masy balastowej
w kg
Nr artykułu

125

250

500

4400

3000

1750

3635

3635

3635

725

680

630

10201500015066

10201500015065

10201500015064

Uwaga: Wykonanie z przegubowym wysięgnikiem nie ma wózka jezdnego wciągnika!! Przy końcu wysięgnika jest przyspawana płyta mocująca do zawieszania właściwego wciągnika (zobacz ilustrację A).