Płyta kotwiąca do posadowienia żurawi kolumnowych typu LS, LSX oraz VS (z kotwami mocującym)

Numer katalogowy: 

Przymocowanie żurawi kolumnowych może następować także za pomocą płyty kotwiącej i kotw łączących na właściwej betonowej posadzce. Przy tym systemie posadowienia żurawi kolumnowych należy uwzględnić właściwe zalecenia nadzoru budowlanego (dopuszczenia Z-21.3.1662).

Wymagania:

1) Minimalna grubość podłoża 200mm (dla VS 457 I/II - 250mm)

2) Twardość betonu C25/30 (pierwotnie B25) wg DIN 1045

3) "Wiek" sufitu nie może być mniejszy niż 4 tygodnie.

4) Głębokość odwiertu 30mm


Niedotrzymanie powyższych postanowień prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności dostawcy kotw mocujących.

Uwaga: Przy dużych wysięgach i/lub innej od standardowej wysokości zabudowy mogą zmienić się pod- stawowe wymiary żurawia. W takiej sytuacji proszę pytać o konieczność wykonania dodatkowej podlewki betonowej pod płytą kotwiącą przed pierwszym obciążeniem i uruchomieniem!

Wielkość
żurawia
Średnica
w mm
Grubość 
w mm
Ilość
kotw
Waga
w kg
Nr artykułu 

LS 25-I

LS 36-I

LS 200-I

LS 200-II

LS 235-I

550

750

850

1000

1100

35

35

40

40

45

4

8

12

12

16

63

119

175

244

332

10401500015033

10401500015034

10401500015035

10401500015036

10401500015037

VS273-I

VS323-I

VS323-II

VS355-II

VS406-I

VS457-I

VS457-II 

800

800

900

1100

1150

1350

1550 

40

40

40

45

45

50

55

8

12

12

16

16

12

16 

155

155

197

332

364

558

811 

10401500015038

10401500015039

10401500015040

10401500015041

10401500015042

10401500015043

10401500015044