Balastowy żurawik przejezdny WK1 ze standardowym wysięgnikiem, zasięgiem obrotu 270 °, model B

Numer katalogowy: 

Bez fundamentu i bez mocowania. Ten obrotowy żuraw jest stawiany tam, gdzie jest potrzebny. Jest przestawiany zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi. Jest przewidziany do obsługi maszyn i miejsc montażowych. Ten stabilny żuraw przystosowany jest do pracy wewnątrz hal. Przez jego uniwersalne możliwości użytkowe rozwiązuje wszelkie problemy transportowe. Jego transport jest łatwy dzięki własnemu unoszonemu podwoziu. Można go też przemieszczać wózkiem widłowym lub suwnicą. Przejezdny żuraw jest natychmiast gotowy do pracy elektryczne przyłącze przez przedłużacz. Dzięki przegubowemu wysięgnikowi zasięg obrotu może być rozszerzany jeszcze bardziej. Możliwa jest obsługa przestrzeni za narożnikami, podporami, zabudowanymi przestrzeniami, których żuraw o stałym wysięgniku nie obsłuży. Dzięki niemu gwarantowane jest podnoszenie i przestawianie produktów fabrycznych na każdej powierzchni.

Balastowy żuraw przejezdny oferuje następujące korzyści:

  • Prosty montaż
  • Bardzo prosta obsługa uniwersalnego wysięgnika i wózka jezdnego.
  • Wysięgnik z nastawnym hamulcem taśmowym
  • Wysoka stateczność

OznaczenieNr artykułu
Masa balastowa dla kolumny fundamentowej: 2850 kg

10401500015001

Podwozie dla WK1, wysokoobciążalne rolki z poliamidu, średnica: 250 mm 10401500015002

Udźwig
w kg
L max.
w mm
Wysokość
żurawia
w mm

Waga żurawia
bez wciągnika
i bez masy balastowej
w kg

Nr artykułu

100

160

200

4715

4065

3665

3635

3635

3635

635

627

610

10201500015063

10201500015062

10201500015061

250* 3215 3635 600 10201500015060

320

400

500

2600

2215

1750

3635

3635

3635

590

575

565

10201500015059

10201500015058

10201500015057

 

* Wykonanie standardowe przeważnie dostępne z magazynu w Niemczech